specrta s.c.    SPECTRA s.c. ul. Łąkowa 33, 83-304 Szarłata
NIP: 5892008739
REGON: 221577582

Geodezja to nasza pasja!

O FIRMIE

SPECTRA s.c. to zgrany i prężny zespół fachowców. Chętnie podejmujemy się nowych wyzwań. Nie popadamy w rutynę i dbamy o ciągły rozwój podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Gwarantuje to naszym klientom pewność właściwej i kompleksowej obsługi. Pozytywna atmosfera i właściwe podejście do pracy skutecznie wpływają na osiągane wyniki. Spółka w całości oparta jest o polski kapitał.

Świadczymy usługi z zakresu geodezji, kartografii oraz geomatyki.

OFERTA

Obsługa inwestycji
Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od wstępnej koncepcji i planowania, przez projektowanie, po realizację, inwentaryzację i odbiór.

Typowe prace:
» Mapa d/c planistycznych;
» Mapa d/c projektowych;
» Wytyczenie (wyniesienie w terenie) elementów projektowanych;
» Obsługa inwestycji (pomiary realizacyjne);
» Inwentaryzacja powykonawcza;
» Mapa d/c opiniodawczych (do odbioru).

Dokumentacja d/c prawnych
Sporządzamy dokumentację do celów prawnych na potrzeby postępowania administracyjnego i sądowego.

Typowe prace:
» Podział nieruchomości;
» Rozgraniczenie nieruchomości;
» Wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych;
» Ustalenie granic działek ewidencyjnych;
» Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT

Zachęcamy do kontaktu z biurem bądź bezpośrednio z konkretnym pracownikiem.

Biuro geodezyjne
adres: ul. Gdańska 1A, 83-304 Przodkowo (C.H. Toporek)
e-mail: biuro@spectra.sc

inż. Leszek Cieszyński
geodeta uprawniony
telefon: 607608465
e-mail: leszek@spectra.sc

mgr inż. Oliwia Theus
geodeta
telefon: 732836978
e-mail: oliwia@spectra.sc


Wykonanie: Michał Pellowski