Co daje członkostwo?

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Zakładając PSG kierowaliśmy się m.in. potrzebą podnoszenia prestiżu naszego zawodu, dbaniem o wysoką jakość usług geodezyjnych, wprowadzaniem jednolitych procedur w codziennej praktyce geodezyjnej, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, integracji geodetów oraz uświadamianiem społeczeństwa co do roli jaką odgrywa w nim geodeta. Jeżeli zależy Ci na tym samym i chciałbyś wspomóc nas w działaniu - serdecznie zapraszamy.

Nasze działania można podzielić na kilka głównych kategorii:

  • utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Geodezyjnej
  • organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń
  • rozwiązywanie problemów i trudności napotykanych w codziennej praktyce
  • występowanie z wnioskami i opiniami do organów administracji
  • organizowanie imprez kulturalnych w celu integracji środowiska geodetów

Zapraszamy do współpracy - dołącz do nas!
Wniosek o przyjęcie do Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego (PDF)

 

Użytkownicy on-line: