Założyciele

Pomysłodawcami powstania PSG byli Michał Pellowski i Witold Zalewski. Swoją ideą zainteresowali oni pozostałych założycieli, którymi zostali: Paweł Byczk, Leszek Cieszyński, Marcin Gierszewski, Rafał Hirsz, Tadeusz Keliński oraz Jakub Lechowski.

 


 

W dniu 29 października 2010r. na zebraniu założycielskim powołano do życia Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne, którego przedstawicielem został Michał Pellowski. Odpowiednie zgłoszenie przekazano Staroście Kartuskiemu w dniu 2 listopada 2010r. W związku z brakiem przeciwskazań organu nadzorczego, PSG formalnie prowadzi działalność od 2 grudnia 2010r.

 


 

W dniu 14 grudnia 2016r. Członkowie Założyciele powołali Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
1. Prezes Zarządu - Michał Pellowski
2. Wiceprezes Zarządu - Witold Zalewski
3. Wiceprezes Zarządu - Jakub Lechowski

 

Użytkownicy on-line: