PSG-3/2012

Zapytanie odnośnie podziałów nieruchomości rolnych i leśnych.
2012-04-27: WINGiK - zapytanie (PDF)
2012-05-28: WINGiK - odpowiedź (PDF)

 

PSG-8/2011

Zapytanie odnośnie zakresu opracowania przy mapie d/c projektowych.
2011-11-02: WINGiK - zapytanie (PDF)
2011-11-22: WINGiK - odpowiedź (PDF)

 

PSG-7/2011

Zapytanie odnośnie udostepniania numerycznej mapy zasadniczej w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej.
2011-07-01: WINGiK - zapytanie (PDF)
2011-07-28: WINGiK - odpowiedź (PDF)
2011-11-02: GUGiK - zapytanie (PDF)
2011-12-30: GUGiK - odpowiedź (PDF)

 

PSG-5/2011

Propozycja ujednolicenia składu dokumentacji technicznej.
Pismo (PDF)
Załączniki (PDF)

 

PSG-1/2011

Zapytanie odnośnie procedury aktualizacji ewidencji gruntow i budynkow przy okazji tzw. "I etapu" podziału lub rozgraniczenia nieruchomości.

WINGiK - zapytanie (PDF)
WINGiK - odpowiedź (PDF)

 

Użytkownicy on-line: