2017-03-23-25: Kongres Geodetów Polskich

W dniach 23-25 marca 2017. w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie Kongres Geodetów Polskich.

Kongres jest współorganizowany przez Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne w ramach porozumienia Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych.

Poniżej zamieszczamy apel związany z tym ważnym wydarzeniem.

Czytaj więcej: 2017-03-23-25: Kongres Geodetów Polskich
 

2016-07-01: zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przypominamy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która wchodzi w życie 01.07.2016r. W główniej mierze zmienione zostały zapisy dotyczące narad koordynacyjnych. Ze zmian widać wyraźnie, że starostowie będą musieli wdrożyć niestacjonarny tryb narad aby dochować nowych ustawowych terminów. Dla nas - geodetów - oznacza to mniejsze ryzyko dezaktualizacji mapy podczas procedowania narad koordynacyjnych. Przy okazji zmieniono też "cennik". Doprecyzowano na pozór niewinne zapisy odnośnie uwierzytelniania - zamiast określenia "Uwierzytelniany dokument" mamy "Pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu" natomiast w miejsce "Kopia uwierzytelnianego dokumentu" pojawiło się określenie "Kolejne egzemplarze uwierzytelnianego dokumentu". Ponadto wypisy nie są już materiałami zasobu (co dotychczas sugerował opis właściwej tabeli) - od teraz są po prostu dokumentami. Pojawiła się m.in. możliwość wydawania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) oraz wypisu z wykazu działek i wypisu z wykazu podmiotów. Tutaj można pobrać wersję tekstu ustawy z zaznaczonymi zmianami, które wchodzą w życie z dniem 01.07.2016r.

 

2016-04-28: Szkolenie - materialnoprawne i proceduralne warunki ustalania linii brzegu

W dniu 28.04.2016r. w Gdańsku odbędzie się szkolenie organizowane przez Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej.

Temat: Materialnoprawne i proceduralne warunki ustalania linii brzegu

Na tle aktualnych trudnych problemów prawnych związanych z  tym tematem

1. Pojęcie linii brzegu
- w wymiarze prawnym, ewidencyjnym i faktycznym;
- linia brzegu a granica gruntów i granica nieruchomości;
- charakter, alternatywne sposoby i cel ustalania linii brzegu;
- funkcje linii brzegu.
 
2. Procedura ustalania linii brzegu
– charakter postępowania ustalającego;
– wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu;
– warunki uprawniające do wnioskowania oraz warunki uprawniające do bycia stroną; właściwość organów orzekających;
– zakres postępowania wyjaśniającego i dowodowego;
– udział biegłych;
– decyzja ustalająca;
– koszty postępowania i podmioty, które je ponoszą;
– ustalanie linii brzegu przy budowie nowych urządzeń wodnych oraz przed ich wykonaniem.

3. Dokumentacja procedury ustalającej
– dokumentacja projektowa i jej zawartość;
– zakres treści i sposób opracowania tej dokumentacji;
– dokumentacja urządzenia wodnego;
– dokumentacja archiwalna.
 
4. Decyzja ustalająca i jej skutki
– rodzaje rozstrzygnięć;
– zakres treści ustaleń i uzasadnienia;
– skutki w sferze prawnej, własnościowej i ewidencyjnej.

Wykładowca: Ekspert- prawnik, wieloletni wykładowca, autor ponad 300 publikacji w czasopismach prawniczych i branżowych dotyczących problematyki nieruchomości w prawie cywilnym i prawie administracyjnym, planowania przestrzennego, wyceny i procedur administracyjnych oraz problematyki prawa geodezyjnego i kartograficznego. Autor pierwszego komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanego w 1998 r. przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz współautor kolejnych wydań komentarzy do tej ustawy (ostatnie wydanie październik 2015 r.), do specustawy drogowej, a także praktycznych monografii prawniczych dot. podziałów, scaleń i rozgraniczeń nieruchomości oraz opłat w gospodarce nieruchomościami. Jest również autorem obszernej publikacji zawierającej wzory pism, decyzji, postanowień i orzeczeń w gospodarce nieruchomościami z ich szczegółowym omówieniem (wyd. 2015 r.), a także współautorem zbioru wzorów pism, decyzji, i postanowień w procesie budowlanym (autor części dot. planowania przestrzennego).

Koszt: 400zł

Na powyższe szkolenie delegowałem Witolda Zalewskiego.

Sprawozdanie ze szkolenia zostanie przekazane na najbliższym spotkaniu PSG.

- Michał Pellowski, Przedstawiciel PSG

 

Rockowy spływ kajakowy 2014

Zgodnie z ustaleniami zmieniamy formułę imprez integracyjnych. W związku z malejącym zainteresowaniem odchodzimy od organizacji cyklicznej imprezy pt. spływ geodezyjny. Stawiamy na spontaniczne wypady - wycieczki turystyczne, wyjazdy na mecze, spotkania towarzyskie. Propozycje "wypadów" zgłaszamy mailowo bądź przez facebook.

Sympatyków kajakarstwa uspokajamy - spływ geodezyjny odbędzie się w mniej oficjalnej formie. Wykorzystamy sprawdzoną w ubiegłym roku formę pt. spływ rockowy - połączenie spływu kajakowego, ogniska oraz festiwalu "Rock w Rok" w Sulęczynie.

Termin:
16.08.2014 r.

Miejsce:
Przystań Kajakowa "Kajlandia" w Sulęczynie

Trasa:
Rzeka Słupia, odcinek Soszyca - Gołębia Góra

Plan:
12:00 - odprawa na przystani, transport uczestników do Soszycy, wodowanie kajaków
16:00 - koniec spływu w Gołębiej Górze, powrót do Sulęczyna, ognisko na przystani
18:00 - początek festiwalu "Rock w Rok" w Sulęczynie

Koszt:
50 zł - w cenie kajaki z wyposażeniem, transport wszystkich uczestników spływu, miejsce na przystani (parking, ognisko, wiaty, wc)

Uwaga - wyżywienie we własnym zakresie!

Kontakt:
605 65 78 75


Zapraszamy!

 

Strona 1 z 2

Użytkownicy on-line: