2018-04-19: Kongres Geodetów Polskich 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy Geodeci,

Serdecznie zapraszamy na II Kongres Geodetów Polskich, który odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2018 w Piotrkowie Trybunalskim.

Po sukcesie Kongresu w 2017 roku (https://goo.gl/forms/xrRcYS7jhg2CAIAI3) zleży nam, aby to wydarzenie stało się coroczną tradycją. W tym roku chcemy spotkać się pod hasłem „Równość w Geodezji”. Liczymy na obecność parlamentarzystów, przedstawicieli władz centralnych, administracji geodezyjnej wszystkich szczebli, świata nauki oraz dużych i małych firm geodezyjnych.

Kongres Geodetów Polskich 2018 jest drugim kongresem nawiązującym do Kongresu Inżynierów Miernictwa z roku 1939.

Szczegóły i rejestracja: www.kgp2018.pl

- Organizatorzy

Hasło Kongresu:
Równość w geodezji

Miejsce:
Hotel Agat***
ul. Wojska Polskiego 112
97-300 Piotrków Trybunalski
http://www.hotelagat.pl

Harmonogram Kongresu:
https://docs.google.com/document/d/1sdzSG-ArT7gRUO8zeMnC3RPt8D8qnmL4izY9wp3P0_c/edit?usp=sharing

Osoby do kontaktu:
- Rafał Szulejko, tel. 792321060
- Krzysztof Szczepanik, tel. 601266569
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kongresowi Geodetów Polskich patronuje:
- Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
- Związek Powiatów Polskich
- Główny Geodeta Kraju
- Marszałek Województwa Łódzkiego
- Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- Stowarzyszenie Geodetów Polskich
- Geodezyjna Izba Gospodarcza
- Polska Geodezja Komercyjna
- Polskie Towarzystwo Geodezyjne
- Stowarzyszenie Kartografów Polskich
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów
- Magazyn Geoinformacyjny "GEODETA" (geoforum.pl)
- Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Geodetów Polskich "Przegląd Geodezyjny"
- Portal epiotrkow.pl
- Radio "Strefa FM"
- Tygodnik "Tydzień Trybunalski"
- Telewizja NTL
- Niezależna Gazeta Obywatelska
- TVP 3 Łódź
- Dziennik Warto Wiedzieć

Wzorem ubiegłego roku, podczas Kongresu Geodetów Polskich zaprezentują się firmy producenckie z zakresu sprzętu geodezyjnego oraz oprogramowania. Na stoiskach handlowych można będzie obejrzeć najnowsze nowinki techniczne nie tylko z zakresu geodezji.

Dla uczestników Kongresu zostały przygotowane liczne upusty cenowe na prezentowany sprzęt oraz wiele cennych nagród rzeczowych.

Firma Softline dla uczestników Kongresu przygotowała zniżkę w zakupie oprogramowania C-GEO w wysokości 25% od cen katalogowych.

Firma SatLab Geosolutions wśród uczestników Kongresu Geodetów Polskich rozlosuje następujące nagrody:

Nagrody materialne:
1. Ręczny dalmierz laserowy,
2. Tyczkę GPS teleskopową,
3. Łatę niwelacyjną.

Nagrody niematerialne:
1. Pakiet programów o wartości ponad 2500 PLN netto *
2. Licencja aplikacji QuickGNSS - licencja jednostanowiskowa **
3. Pakiet programów o wartości 1000 PLN netto ***

*) W skład pakietu wchodzą programy działające na platformie DWG/DGN, na jedno stanowisko w wersji elektronicznej:
GoKart do kreślenia map z obsługą GML,
KaliBronek do kalibracji i edycji rastrów czarno-białych i kolorowych,
GeoView do pracy z wykazami współrzędnych,
TranMap do transformacji map, punktów, plików między układami,
Wms2Cad do wyświetlania map z serwisów internetowych z automatycznym osadzaniem w rysunku.

**) QuickGNSS to program geodezyjny SatLab do pomiarów na platformie Android

***) W skład programów wchodzą:
TranMap do transformacji map, punktów, plików między układami,
Wms2Cad do wyświetlania map z serwisów internetowych z automatycznym osadzaniem w rysunku.

- Do zobaczenia na Kongresie Geodetów Polskich !

www.kgp2018.pl

 

2017-03-23-25: Kongres Geodetów Polskich

W dniach 23-25 marca 2017. w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie Kongres Geodetów Polskich.

Kongres jest współorganizowany przez Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne w ramach porozumienia Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych.

Poniżej zamieszczamy apel związany z tym ważnym wydarzeniem.

Czytaj więcej: 2017-03-23-25: Kongres Geodetów Polskich
 

2016-07-01: zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przypominamy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która wchodzi w życie 01.07.2016r. W główniej mierze zmienione zostały zapisy dotyczące narad koordynacyjnych. Ze zmian widać wyraźnie, że starostowie będą musieli wdrożyć niestacjonarny tryb narad aby dochować nowych ustawowych terminów. Dla nas - geodetów - oznacza to mniejsze ryzyko dezaktualizacji mapy podczas procedowania narad koordynacyjnych. Przy okazji zmieniono też "cennik". Doprecyzowano na pozór niewinne zapisy odnośnie uwierzytelniania - zamiast określenia "Uwierzytelniany dokument" mamy "Pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu" natomiast w miejsce "Kopia uwierzytelnianego dokumentu" pojawiło się określenie "Kolejne egzemplarze uwierzytelnianego dokumentu". Ponadto wypisy nie są już materiałami zasobu (co dotychczas sugerował opis właściwej tabeli) - od teraz są po prostu dokumentami. Pojawiła się m.in. możliwość wydawania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) oraz wypisu z wykazu działek i wypisu z wykazu podmiotów. Tutaj można pobrać wersję tekstu ustawy z zaznaczonymi zmianami, które wchodzą w życie z dniem 01.07.2016r.

 

2016-04-28: Szkolenie - materialnoprawne i proceduralne warunki ustalania linii brzegu

W dniu 28.04.2016r. w Gdańsku odbędzie się szkolenie organizowane przez Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej.

Temat: Materialnoprawne i proceduralne warunki ustalania linii brzegu

Na tle aktualnych trudnych problemów prawnych związanych z  tym tematem

1. Pojęcie linii brzegu
- w wymiarze prawnym, ewidencyjnym i faktycznym;
- linia brzegu a granica gruntów i granica nieruchomości;
- charakter, alternatywne sposoby i cel ustalania linii brzegu;
- funkcje linii brzegu.
 
2. Procedura ustalania linii brzegu
– charakter postępowania ustalającego;
– wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu;
– warunki uprawniające do wnioskowania oraz warunki uprawniające do bycia stroną; właściwość organów orzekających;
– zakres postępowania wyjaśniającego i dowodowego;
– udział biegłych;
– decyzja ustalająca;
– koszty postępowania i podmioty, które je ponoszą;
– ustalanie linii brzegu przy budowie nowych urządzeń wodnych oraz przed ich wykonaniem.

3. Dokumentacja procedury ustalającej
– dokumentacja projektowa i jej zawartość;
– zakres treści i sposób opracowania tej dokumentacji;
– dokumentacja urządzenia wodnego;
– dokumentacja archiwalna.
 
4. Decyzja ustalająca i jej skutki
– rodzaje rozstrzygnięć;
– zakres treści ustaleń i uzasadnienia;
– skutki w sferze prawnej, własnościowej i ewidencyjnej.

Wykładowca: Ekspert- prawnik, wieloletni wykładowca, autor ponad 300 publikacji w czasopismach prawniczych i branżowych dotyczących problematyki nieruchomości w prawie cywilnym i prawie administracyjnym, planowania przestrzennego, wyceny i procedur administracyjnych oraz problematyki prawa geodezyjnego i kartograficznego. Autor pierwszego komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanego w 1998 r. przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz współautor kolejnych wydań komentarzy do tej ustawy (ostatnie wydanie październik 2015 r.), do specustawy drogowej, a także praktycznych monografii prawniczych dot. podziałów, scaleń i rozgraniczeń nieruchomości oraz opłat w gospodarce nieruchomościami. Jest również autorem obszernej publikacji zawierającej wzory pism, decyzji, postanowień i orzeczeń w gospodarce nieruchomościami z ich szczegółowym omówieniem (wyd. 2015 r.), a także współautorem zbioru wzorów pism, decyzji, i postanowień w procesie budowlanym (autor części dot. planowania przestrzennego).

Koszt: 400zł

Na powyższe szkolenie delegowałem Witolda Zalewskiego.

Sprawozdanie ze szkolenia zostanie przekazane na najbliższym spotkaniu PSG.

- Michał Pellowski, Przedstawiciel PSG

 

Strona 1 z 2

Użytkownicy on-line: